İsveç Oturum İzni

İsveç Oturum İzni

İsveç Aile Birleşimi Vizesi

İsveç Konsolosluğu, İsveç aile birleşimi vize işlemlerinde belirtilen belgelerin orijinal ve fotokopisi olarak beyan edilmesini istemektedir. İsveç Konsolosluğu, gerekli görmesi durumunda ek evrak talep edebilirken yine bu belgelerin İsveçce olarak tercümesini isteyebilir. Ayrıca konsolosluk gerekli görmesi durumunda daha önceki eşlerin boşanma kararı ve ilanının evraklar arasında olmasını istediği gibi yine eski eşlerin olması durumunda ölüm kayıtlarını da evraklar arasında görmek isteyebilir.

Vize başvuru formu

İsveç aile birleşimi vizesi başvurusu için doldurulması gerekli olan vize başvuru formu, başvuru sahibi tarafından tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin İsveç vize başvurusu için beyan edeceği evraklarda sunacağı bilgileri destekleyici, ıslak imzalı iki nüsha olarak hazırlanmalıdır.

Fotoğraf

İsveç aile birleşimi vize başvuru işleminde kullanılacak fotoğraflar 3 adet 35x45 ölçülerinde vize başvuru sahibinin güncel durumunu temsil eden, son 3 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.

Pasaport

İsveç aile birleşimi vizesi başvurularında kullanılacak olan pasaport seyahat sonrası için en az 3 ay geçerli olması gerekli olup vizenin basılabilmesi için en az 2 boş sayfası olmalıdır.

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

İsveç aile birleşimi vize başvurusunda bulunavak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içeren kişi adına düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgileirni gösteren nüfus cüzdanı fotokopisi.

Uluslararası evlenme kayıt örneği

Yabancı uyruklu eşin bilgileri içermelidir.

Muvafakatname

Vize başvuru sahibi eğer 18 yaşından küçükse anne ve baba onaylı, orijinal belge

İsveç doğum belgesi

İsveç vatandaşı eş daha önceden Türk' vatandaşlığı bulunmuyorsa.

Boşanma kararı ve boşanma ilanı

Daha önceden evlilik yapmış kişiler, yapmış oldukları evliliklerinin boşanma kararı ve boşanma ilanı

Oturum izini, pasaport, kimlik kartı

İsveç'teki eşe ait oturum izni, kişinin İsveç pasaportu ve kimlik kartının fotokopisi

Uluslararası doğum kayıt örneği

İsveç'te evlilik yapmak için vize başvurusunda bulunacak olan kişiler ek olarak planlamalıdır.

Her iki eşe ait uluslararası evlenme ehliyet belgesi ya da İsveç evlendirme dairesinden alınmış evlilik belgesi.

İsveç Au-pair Vizesi için Gerekli Evraklar

 1. Vize başvuru formu. İngilizce olarak siyah tükenmez kalemle doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır.
 2. Pasaport. İçinde boş vize sayfalarının olması gereklidir. Varsa eski pasaportlar.
 3. Fotoğraf. İki adet, güncel, arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf.
 4. Geçerli olan pasaportun 1-4'e kadar olan sayfalarının fotokopileri
 5. Doğru vize harcı yalnızca TL. olarak
 6. Yanında kalınacak aile tarafından yazılmış, müracaatçıya hitaben yazılmış mektup, İngilizce olmalıdır. Mektubun aslı aşağıda yer alan bilgileri içermelidir.
 • Evde hangi dil konuşuluyor
 • Çalışma saatleri ve şartları
 • Ne kadar cep harçlığı alınacak
 • Aile bireyleri sayısı
 • Çocukların yaşları
 • Ailenin uyruğu
 • Hangi dil okuluna gidileceği
 • Ailenin başvuru sahibini ne zaman beklediği

' '7. Maddi durumu gösteren evraklar

 • Maaş bordroları ya da geliri gösteren belgeler
 • Başvuran kişi eğer iş sahibi ise firmanın belgeleri; ticaret odası kaydı, en son vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi fotokopileri. İlgili paragrafların İngilizce'ye tercümesi şarttır.
 • Banka hesap cüzdanı'ya da banka yazıları, son 2 aya ait hesap hareketleri
 • Bu amaç için bankanın antetli kağıdına hesap dökümü istenebilir. Banka yazısının İngilizce olması gereklidir.
 • 'Ailenin maddi durumunu gösteren evraklar, maaş bordroları, banka cüzdanları.
 • Malvarlığı varsa durumu ispatlayıcı belgeler, noter tasdikli kopyaları.

8. Başvuru sahibi eğer Türkiye'de öğrenci ise, öğrenci kayıt belgesi, öğrenim durumunu kanıtlayan belgeler.

9.Türkiye'de herhangi bir eğitim alınmışsa İngilizce lisan eğitimi de dahil olmak üzere bunların ispatı.

10. Erkek olan başvuru sahipleri askerlik durumlarını ispat eden belge getirmelidir, İngilizce olması zorunluluktur.

İsveç Çalışma Vizesi

İsveç'e gelip kendi işini yapmak isteyen veya var olan işini İsveç'te devam ettirmek isteyen veya İsveç'te bir şirkete ortak olmak için İsveç'e gelip 3 aydan uzun süre ile çalışmayı planlayan kişiler için oturum başvurusu yapmak için istenen şartlar şunlardır:

 1. Pasaport
 2. Çalışmış olduğunuz iş alanında tecrübeye sahip olduğunuzu ve kendi işinizi yürütme konusunda sahip olduğunuz tecrübeleri gösterebilmek.
 3. İsveçce ya da İngilizce bildiğinizi ispat etmek
 4. Kendi işinizi yürütmekte olduğunuzu ve bu işin sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu ve yürütülen bu işin en az yarı hissesinin sahibi olduğunuzu göstermek.
 5. İşinizin İsveç'te satılır veya üretilebilir olduğunu gösterebilmek
 6. Kendinizin ve varsa ailenizin ilk 2 sene içinde İsveç'te yaşamını sürdürebilmesi için yeterli paraya sahip olduğunuzu göstermek. ( Bu miktar kendiniz için 200,000 SEK, eşiniz için 100,000 SEK ve çocuklar için 50,000 SEK'tir)
 7. 2 yıllık deneme süresi sonrasında İsveç'te kuracağınız işin sizi ve varsa ailenizin hayatını devam ettirmeyi ve yaşamınızı sürdürmeye yetecek olduğunu göstermek.

İsveç Öğrenci Oturum Vizesi için Gerekli Evraklar

 1. Erasmus değişim programı kapsamında oturum izni başvuruları, başvuru ücretinden muaftır.
 2. Doğru ve eksik olarak doldurulmuş başvuru formu
 3. Kabul mektubu. Erasmus öğrencisi olduğunuz belirtilmelidir.
 4. Üniversiteden alınan ve Erasmus değişim öğrencisi olduğunu gösteren mektup
 5. Üniversitenin başvuru sahibini kabul eden üniversite arasında imzalanmış Bilateral or Learning Agreement.
 6. Oturum izni başvurusu sırasındaİsveç'teki tüm öğrenim zamanını kapsayacak şekilde ve finansal kaynağın olduğunu gösteren banka hesabı.
 7. Eğitim masraflarını karşılamaya yönelik herhangi bir sponsorluk kabul edilmez.
 8. Mevcut durumda 1 aylık olması gerekli olan tutar en az 7.300 SEK'tir. Burs var ise alınan burs miktarı 7.300 SEK'ten düşülerek hesaplama yapılabilir.
 9. 6 ay kalınacaksa 6 x 7.300 SEK: 43.800 SEK
 10. 1 sene kalınacaksa 10 x 7.300 SEK = 73.000 SEK (1 senelik eğitim 10 ay üzerinden hesaplanır)
 11. Eğer burs alınıyorsa burs miktarının ne kadar olduğuna istinaden yazışma.
 12. 1 sene ve daha az bir süre ile eğitim görülecekse kalınacak süreyi kapsayan şekilkde düzenlenmiş seyahat sağlık sigortası.
 13. Pasaport ya da seyahat belgesinin ilk sayfası ile dolu olan her sayfanın fotokopisi. Pasaport ya da seyahat belgesinin geçerlilik süresi dönüş tarihinden en az 3 ay daha fazla olmalıdır.
 14. Fotoğraf, 35x45 ölçülerinde, 6 aydan eski olmayan, arka fonu beyaz, 1 adet fotoğraf.

'

'

'

'