İsveç Ticari Vizesi

İsveç Konsolosluğu, İsveç Ticari Vizesi

İsveç Konsolosluğu, İsveç'teki firmalarla ticari faaliyet gerçekleştirmek için seyahat edecek, Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus/Bordo pasaport sahibi şirket sahibi ve şirket çalışanlarından İsveç Ticari vizesi almalarını talep etmektedir. İsveç'te ticari faaliyet ve ilişki içinde olunan firmalara yapılacak ziyaretler, konferans katılımları, seminer, sergi, etkinlik ve fuara katılım, iş görüşmesi amaçlı ziyaretler ticari vize kapsamında işlem görmektedirler. İsveç ticari vizesi başvurusunda bulunmak için İsveç'te görüşülecek firmadan veya katılım içeren bir etkinlikse, etkinliği düzenleyen organizatörlerden ticari vize davetiyesi temin edilmelidir. İsveç'te aktif olarak faaliyet gösteren bu firmadan gelecek davetiye mektubu orijinal olmalı ve davet eden kişinin İsveç kimliği ve pasaportu bilgileriyle birlikte sunulmalıdır. Umuma mahsus pasaport sahibi iş adamları, firma sahipleri, şirket çalışanları, büyük-orta ve küçük ölçekli iş yeri sahipleri ve çalışanları durumlarına uygun vize evraklarını hazırlayarak başvuru yapmalıdırlar.

İsveç Konsolosluğu, İsveç Ticari Vizesi için gerekli Evraklar

1-Pasaport

Bordo pasaport sahibi şirket sahipleri ve şirket çalışanlarının pasaportları seyahatlerinin bitiş tarihinden sonra en az 3 ay olması ve pasaportun son 10 yıl içinde alınmış olması İsveç Konsolosluğu tarafından talep edilmektedir. Süresi bitmiş Schengen vizelerinin içeren eski pasaportlarında ibraz edilmesi gerekmektedir. Pasaportlar hem asılları hem de ilgili sayfalarının fotokopileri ile birlikte vize başvuru dosyasına ekleneceklerdir.

2-İsveç Ticari Vize Davetiye

İsveç'teki firmadan gönderilecek olan ticari vize davetiyesi, ticari faaliyetin niteliğine özel seyahatin amacını, seyahat tarihlerini, İsveç'teki konaklama bilgilerini içermektedir. İş görüşmesi ve toplantısı, konferans, seminer, fuar katılımı amaçlı seyahatler İsveç ticari vize kapsamındadır. İsveç'teki şirketten alınacak olan bir davetiye olmadan yapacağınız ziyaretin kapsamı ve başvuracağınız vizenin türü ticari vize olmamaktadır. İsveç ticari vize davetiyesi İsveç ticari başvurusunda bulunacak şirket çalışanları ve şirket sahibine orijinal olarak gönderilmektedir, Konsolosluğa gönderilmemektedir. Başvuru sahibi kişi davet mektubunu diğer başvuru evraklarının da bulunduğu evrak dosyasına eklemelidir. İsveç ticari vize davetiyesi, davetiyeyi gönderen yetkili kişinin kimlik ve pasaport fotokopileri ile birlikte sunulmalıdır.

3-Biyometrik fotoğraf

Çözünürlüğü yüksek, yüzün net olarak göründüğü biyometrik fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, 3,5*4,5 santimetre boyutlarında Schengen standartlarında olmalıdır. Biyometrik fotoğraflar benzer olmalıdır ve daha önceki Schengen vize başvurularında kullanılmamış olmaları gerekmektedir. Nötr bir ifadenin olacağı fotoğrafta yüzün görünmesini engelleyecek şapka ve benzeri giysi olmamalıdır. Gözlük kullanılıyorsa, camların parlamamasına ve colormatik özellikte olmamasına dikkat edilmelidir.

4-İsveç Ticari Vize Talep Dilekçesi

İsveç ticari vize talep dilekçesi vize başvuru sahibi tarafından İsveç Konsolosluğuna hitaben İngilizce yazılmalıdır. Vize talep dilekçesinde seyahat tarihleri ve seyahatin amacı sunulacak olan diğer evraklarıyla desteklenmelidir. İsveç ticari vizesi başvurularında hem vize başvuru sahibi hem de şirket tarafından dilekçe yazılmaktadır. Şahsi dilekçede seyahat masraflarını kim tarafından karşılandığı ve seyahatin kapsamı hakkında kısaca bilgi verilmelidir.

5- İsveç Ticari Vize Başvuru Formu

İsveç Konsolosluğu, Schengen kuralları gereği İsveç ticari vizesi başvurusunda bulunan kişilerin ticari vize başvuru formunu doldurmalarını zorunlu kılmıştır. Bu formun eksik olduğu veya eksik bilgilerle doldurulduğu başvurular vize reddiyle sonuçlanır. İsveç vize başvuru formu İngilizce, Türkçe veya İsveççe doldurulmakta olup içerdiği bilgiler diğer vize evrakları ile uyumlu olmalıdır. Formda verilen bilgilerdeki eksiklik, kasıtlı veya kasıtsız verilen yanlış bilgiler vize reddine yol açacağından dikkatle doldurulması gerekmektedir.

6- Şirket Evrakları

a-Faaliyet belgesi

b-Ticari sicil gazetesi

c-Vergi levhası

d-Şirketin imza sirküleri

Şirketin faaliyet belgesi orijinal diğer evraklar fotokopi olarak ibraz edilebilmektedir. İsveç ticari vize başvurusunda sunulacak ticari evrakların güncelliği çok önemlidir. Güncel olmayan evraklarla yapılan başvurularda randevu sırasında evrakın güncel hali talep edilebilmekte veya başvuru ret alabilmektedir. Şirketin büyüklüğüne göre başka şirket evrakları da talep edilebilmekte olmayan evrak yerine alternatif olarak sunulacak evrak istenebilmektedir.

7-Barkodlu 4 A hizmet belgesi ve SGK işe giriş bildirgesi

Barkodlu 4A hizmet belgesi ve işe giriş bildirgesi sadece şirket çalışanlarının temin etmesi gereken bir belgedir.

8-4 B Hizmet dökümü veya BAĞ-KUR hizmet dökümü

4B Hizmet dökümü veya Bağkur hizmet dökümü sadece şirket ve iş yeri sahipleri tarafından sunulmaktadır.

9-Banka hesap dökümü

İsveç ticari vize başvurusunda son 3 aya ait banka hesap dökümleri sunulmalıdır; çalışanlar ve şirket sahipleri hem çalıştıkları şirketin hem de şahsi hesap özetlerini ibraz etmelidirler. Bankanın imza sirküleri kaşesi ve yetkili imzası banka hesap dökümlerinin üstünde olmalı ve son 3 aya ait hesap hareketlerini yansıtmalıdır.

10-Maaş bordrosu

Çalışanlar İsveç ticari vize işlemlerinde son 3 aylık maaş bordrolarını yetkili imzalı şekilde orijinal haliyle ibraz etmelidirler.

Önemli Not:İsveç Konsolosluğu, hali hazırda talep edilmekte olan İsveç ticari vize evraklarına ek olarak destekleyici evraklar sunulmasını talep edebilir. Ayrıca şirketler arasındaki ticari bağların varlığını kanıtlayıcı ek evraklar da talep edilebilmektedir. Faaliyet alanı farklı firmaların yapacağı görüşmelerde bu çeşit destekleyici belgeler önemli yer tutmaktadır.