İsveç Turistik Vize

İsveç Konsolosluğu, İsveç Turistik Vize

İsveç'e turistik amaçla seyahat etmeyi planlayan T.C. vatandaşları ve Türkiye'de uzun süreli ikamet izni olan yabancı uyruklu kişiler, kişisel durumlarına uygun İsveç Turistik Vize Evraklarını hazırlayarak İsveç Konsolosluğuna başvuruda bulunabilmektedirler. Schengen vizesi kapsamında yer alan İsveç turistik vizesi en fazla 180 günlük süre içinde sahibine 90 güne kadar İsveç ve Schengen bölgesine seyahat ve serbest dolaşım hakkı tanır. Vizenin değerlendirilmesinde tek yetkili kurum İsveç Konsolosluk vize birimleridir ancak başvuru evraklarının kabulü akreditasyon sahibi vize başvuru merkezleri tarafından yapılmaktadır ve bu kurumların vize süresi ve sonucu hakkında açıklama yapma yetkisi bulunmamaktadır. Tek girişli, çift girişli veya çok girişli alınan İsveç turistik vizesi ile Schengen antlaşması kapsamına giren ülkelerde geçerlidir. İsveç turistik vizesi ticari amaçla kullanılamaz veya eğer İsveç'e bir yakınınızı görmeye gidiyorsanız ve konaklayacağınız yer özel bir konutsa veya İsveç'ten aktarma yapacaksanız turistik vize başvurusu yapamazsınız. Turistik seyahat amacının dışında kalan başvurular İsveç turistik vizesi başvurunuzun ret ile sonuçlanmasına yolaçmaktadır. İsveç turu, Avrupa turu, özel turlar veya seyahat masraflarınızı sizin veya sponsorunuzun karşıladığı ve konaklama yerinizi otel rezervasyonları ile belgelediğiniz başvurular turistik vize kapsamına girmektedir.

İsveç Konsolosluğu, İsveç Turistik Vize için Gerekli Evraklar

1- Pasaport

T.C. Bordo pasaport sahipleri İsveç turistik vize başvurularında son 10 yıl içinde çıkardıkları, seyahat sonrası vize bitiş tarihinin akabinde 3 ay geçerliliği olan pasaportları ile başvurularını yapabilirler. İsveç Schengen vize etiketinin işlenebilmesi için en 2 boş sayfası olması gereken geçerli pasaportun kimlik bilgilerinin, son 3 yılda alınan Schengen vizelerin ve giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların fotokopisiyle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu kriterlere uygun yeni pasaportla birlikte eski pasaportların da kimlik sayfalarının, son sayfasının eski vize etiketlerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi sunulmalıdır.

2- İsveç Vizesi Başvuru Formu

İsveç turistik vize başvurusu ve diğer İsveç vizesi başvurularında doldurulması ve ibrazı zorunlu bir evrak olan İsveç vize başvuru formu, İsveç Konsolosluğunun vize başvuru sahibinin seyahat amacı hakkında detaylı bilgi edinmek için talep ettiği bir belgedir. Schengen vize başvuru standartlarında olan form Türkçe, İsveççe veya İngilizce olarak online ortamda Konsolosluk sitelerinden elde edilmekle birlikte, online ortamda doldurulan bir form değildir. İsveç vize başvuru formunun gerçeğe aykırı bilgilerle doldurulmaması, seyahat belgelerini destekler nitelikte olması gerekmekte olup ilgili kutularda başvuru sahibinin imzasının olması gerekmektedir. Form diğer vize evrakları ile birlikte ibraz edildikten sonra değiştirilemez olup, seyahat amacındaki bir değişiklik yeni bir başvuru yapmanıza sebebiyet verebilir, yanlış seyahat amacı bildirimleri ise vize reddiyle sonuçlanır.

3- İsveç Turistik Vize Talep Dilekçesi

İsveç turistik vize talep dilekçesi vize müracaatı yapan kişi tarafından ilgili İsveç Konsolosluğuna hitaben yazılan, seyahatin amacı ve tarihleri bilgisini içeren ve sahibinin imzasını taşıyan bir dilekçe olmalıdır. Dilekçede belirtilen seyahat tarihleri ve seyahat içeriğine dair bilgiler vize başvuru formunda verilen bilgilerle aynı olmalıdır. İsveç dışında başka ülkelere de seyahat edilecekse, tur planının yer alması ve bu bilginin diğer ülkelere ait otel ve ulaşım rezervasyonları ile desteklenmesi gerekir.

4- Yeni fotoğraflar

Schengen şartları gereği vize başvurularında sunulan fotoğraflar biyometrik özellikli olmalıdır. Biyometrik fotoğraflar 2 adet olarak ibraz edilecek olup biri vize başvuru formunda yer almalıdır. Biyometrik fotoğrafın ebatları Schengen kuralları çerçevesinde belirlenen 35x45 mm'dir. Yüzün görünüşünü engelleyecek, gerçek görünümünüzle uyumlu olmayan, profilden çekilen fotoğraflar kabul edilmemektedir. Fonun beyaz olması gerekmekte olup fotoğraf üstünde oynama yapılmamış olmalıdır.

5- Finansal belgeler

İsveç turistik vize başvurularında finansal kapasitesini belgelediğiniz banka hesap dökümlerinizi sunmanız gerekmektedir. Banka hesap özetinizin son 3 aylık olması ve aktif hesap hareketlerini göstermesi gerekmektedir. Hesabınızda bulunan bakiye, İsveç ve Schengen bölgesini içeren seyahat sürenizle orantılı olmalıdır. Banka hesap özetleri bankanın kaşesi, yetkili imzası ve imza sirkülri ile birlikte ibraz edilmektedir. Kendi gelirini belgeleyemeyen serbest çalışanlar veya çalışmayan kişiler tapu ve araç ruhsatı gibi evrakları da ibraz etmelidirler.

6- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Nüfus müdürlüğünden çıkarılabilen tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinin orijinali talep edilmektedir. Bu belgenin içeriği kimlik ve pasaportunuzla uyumlu olmalıdır.

7- Uçak ve Otel rezervasyonlarınız

Uçak ve otel rezervasyonlarınızın fotokopisini ibraz edebilirsiniz ancak yaptırdığınız otel rezervasyonlarının randevu tarihiniz itibariyle güncel olduğundan emin olmanız tavsiye edilir. Satın alınmış otel masrafı ve ulaşıma dair biletlerin fotokopileri de ibraz edilebilmektedir. İsveç'i de içeren bir gezi planınız varsa diğer gideceğinizi ülkelerdeki konaklama bilgilerinizi ve ulaşım masraflarını içeren dokümanları da başvuru dosyanıza eklemeniz talep edilir.

İsveç Konsolosluğu, İsveç Vizesi Kişisel Duruma Göre Sunulması Gereken Evraklar

Sigortalı Çalışanların sunması gereken ek evraklar

1- Maaş bordroları: Şirket kaşesi ve yetkili kişinin imzasını içeren vize randevusu itibariyle son 3 aylık maaş bordroları.

2- Şirket yazısı: Şirketin antetli kağıdına İsveç Konsolosluğuna hitaben yazılan şirket yazısı orijinal olarak ibraz edilmeli, ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır. Vize başvuru sahibinin izin tarihleri, çalıştığı şirketteki pozisyonu, seyahat masraflarını karşılayan kişiye dair bilgiler şirket yazısında yer almaktadır.

3-SGK işe giriş bildirgesi 4 A Hizmet Dökümü:

4- Şirket evrakları: Faaliyet belgesi, güncel vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, firmanın imza sirküleri

İş Yeri Sahiplerinin sunması gereken ek evraklar

1- Barkodlu 4 B Hizmet dökümü

2- BAĞ-KUR hizmet dökümü


3- Şirket yazısı: Firma sahibi tarafından şirketin antetli kağıdına yazılmalıdır.


Emeklilerin sunması gereken ek evraklar

1-Emeklilik belgesi veya emeklilik kartı

Devlet Memurlarının sunması gereken ek evraklar

1- Çalışma belgesi: Çalışılan devlet kurumundaki göreve dair bilgiler mühür ve imzalı olarak sunulmalıdır.

2- Resmi izin belgesi: devlet memurunun İsveç seyahati içi izinli olduğunu gösterir belge.

3- Görev kimlik kartı fotokopisi: Fotokopi olarak ibraz edilebilir

Ev hanımlarının sunması gereken ek evraklar

1-Sponsor evrakları: Seyahat masraflarını karşılayan kişi tarafından temin edilir ve başvuru sahibinin dosyasına eklenir

2-Evlenme Cüzdanı: başvuru sahibi evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi talep edilir.

Öğrencilerin sunması gereken ek evraklar

1-Öğrenci belgesi: Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumdan alınır

2-Muvaffakname: Noter onaylı ve ebeveyneler tarafından imzalı

İsveç Turistik Vize Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

  • İsveç Konsolosluğu vize başvurularında talep edilen evraklara ek olarak, evrak listesinde yer almayan destekleyici evrak temin etmenizi talep edebilir. Ek evrak talepleri vize randevusu sırasında veya sonrasında talep edilebilir. Başvuru üçüncü şahıslar tarafından yapılmış olsa dahi Konsolosluk ek evrak talebini doğrudan başvuru sahibine iletir.
  • İsveç vize randevusu Konsolosluk mülakatını içermemektedir ancak İsveç Konsolosluğu gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibini mülakata çağırma hakkına sahiptir ve bu hakkı saklı tutar.
  • İsveç vizesini almış olmanız ülkeye giriş yapacağınızın garantisini vermez. İsveç'e vardığınızda sınır kontrol yetkililerinin haklı sebeplerle vize sahibini ülkeye giriş yapmasını engelleme yetkileri bulunmaktadır.
  • Evraklarınızı eksiksiz olarak ibraz ettiğinizden ve seyahat amacına uygun başvuru yaptığınızdan emin olunuz, eksik ve hatalı evrakla yapılan başvurular vize reddiyle sonuçlanır.
  • Vizeniz çıktıktan sonra vize etiketi üstünde belirtilen vize bitiş tarihini kontrol ediniz. Bu süreden daha fazla kalırsanız cezai yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.
  • Vize etiketi üstündeki ülkeye giriş tarihi ve kalış sürenizi, vizenizin kaç giriş hakkı tanıdığı kısımlarına dikkat ediniz.
  • Vize reddi durumunda itiraz hakkınız vardır ve itirazlar İsveç Konsolosluğuna hitaben yazılacak olan bir dilekçe ile yapılır. Ayrıca yeni evraklarla yeni bir vize başvurusu yapmanızda bir sakınca bulunmamaktadır.