İsveç Vatandaşlığı

İsveç Vatandaşlığı

İsveç Vatandaşlığını Kazanma Yolları

İsveç'te yaşayan yabancı uyruklu kişilerin İsveç vatandaşlığına geçmelerini düzenleyen birden çok yasa bulunur. İsveç'e geliş sebebi, oturma süresi ya da oturma izni statüsü gibi konular, bir kişinin İsveç vatandaşlığına geçisinde hangi yasadan faydalanacağının belirlenmesi açıısndan önemlidir.

İsveç vatandaşlığına geçiş, her şeyden önce her ülke vatandaşının özgür iradesi ile karar vermesi gerekli olan bir konudur. İsveç vatandaşlığına geçilmesi durumunda İsveç'te seçme seçilme hakkından Avrupa Birliği ülkeleri içinde serbest dolaşım hakkına, İsveç vatandaşlarınan tanınmış olan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden yolların açılması sağlanmaktadır.

Uzun bir süreden beri kendi ana vatanı olarak gördüğü toprakların sınırları içinde ikamet eden her türlü yaşam haklarını yaşadığı devletlerin yasalarına göre belirleyen ve bu sınırlar içinde yaşayan her kişinin kendi tercih ettiği ya da sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içinde yaşama hakkı araması yasalarla belirlenmiştir.

Özellikle İsveç gibi çok fazla göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok sayıda tanınmış yasal haklar bulunur. Bu nedenle İsveç vatandaşlığına geçmek için gerekli hakların aranmasında ortak özelliklerin bulunması önemlidir. Bu nedenlerle İsveç'te uzun bir zamandır ikinci vatan olarak yaşayan kişiler İsveç vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.

Değişik amaçlarla İsveç vatandaşlığına geçme imkanları bulunan kişilerin ise yasalarla belirtilen haklarını araması sonucu İsveç vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. İsveç'te belli bir zaman yaşamış ve belirli yaşam kalitesi oluşturmuş kişiler için sağlanan İsveç vatandaşlığı almak için gerekli koşulların yerine getirlmesi ve bu koşulların tamamlanması İsveç vatandaşlığının kazanılması için önemlidir.

İsveç Vatandaşıyla Evli Olanlar

İsveç vatandaşlığına geçebilmek için bir kısa bir de uzun bir uygulama bulunmaktadır. Kısa olan uygulamaya göre vatandaşlık hakkı için 18 yaşında olmak, 5 yıl İsveç'te yaşıyor olmak yasada yer alan 3 dilden birini bilmek, topluma uyumu kanıtlamak ve en az 1,5 yıl çalışmış olmak gereklidir. Toplumsal uyumu en az bir ortaöğretim veya yaşanan bölgenin bir uyum kursu ya da 400 sattlik bir meslek eğitimi diploması ile kanıtlanması gereklidir.

Bir İsveç vatandaşıyla evli olanlar İsveç vatandaşı bir çocuğun sahibi olanlar için prosedür daha kolaydır. O kişi yalnızca toplumsal uyumunu kanıtlamalıdır.

Uzun prosedürde vatandaşlığa başvuru yapan kişiden 10 yıllık yasal ikametinin yanında ülke dillerinden en az birini bilmesi ve toplumsal uyumun kanıtlanması istenmektedir. Kısa prosedürdeki en az 468 gün çalışmış olma şartı burada aranmaz.

Yasa tasarısı naturalizasyon yoluyla vatandaşlık kazanılasını da kapsam olarak daraltmakta, temekde bilim, spor, sosyal ve kültürel alanda katkı sağlayan İsveç'in uluslararası alandaki aldısına olumlu katkı sağlayan insanlar için vatandaşlık verilmesini amaçlamaktadır.

Ülke dilini bilmek toplumsal uyumun kanıtı ve yabancıları vize başvurusunda bulunanların en az 469 gün ülkede çalışmış olma şartı bulunmaktadır.

Çoçuklara İsveç Vatandaşlığı

Çocuklar için oturum izni başvuruları İsveç Konsolosluğu'ha yapılmalıdır. İsveç çocuklar için oturum izni konusunda dikkat edilmesi gerekli olan birtakım önemli ayrıntılar bulunmaktadır. İlk başvurular ya yetkili resmi İsveç temsilciğine başvurarak ya da İsveç'teki ikamet süresi içerisinde (vize hala geçerliyken veya vizesiz kalma süresi bitmeden) göçmenlik makamına başvurarak yapılır.

İlk Başvuru için gerekli evraklar

 1. Doldurulmuş başvuru formu
 2. En az bir yıl geçerli pasaport
 3. Doğum belgesi, nüfus cüzdanı
 4. Fotoğraf, güncel 6 aydan eski olmamak şartıyla biyometrik fotoğraf
 5. İsveç vatandaşı kişinin akrabası olduğuna istinaden belge, evlenme belgesi, evlat edinme kararı
 6. Gerekli olması durumunda önceki evliliğin boşanma sonucunda sona erdiğine veya kaydedilmiş partnerliğin kalktığına dair belge, eski eşin ölüm belgesi
 7. 14 yaşından büyük kişler için, kişinin kendi ülkesinden alınacak adli sicil kaydı
 8. Goethe Institut TELC, ÖSF'den alınacak A1 düzeyinde Almanca bilgisine sahip olduğunu ispat eden belge. Karnenin daha eski tarihli olmaması gereklidir.
 9. Entegrasyon sözleşmesinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi için son okul karnesinin beyan edilmesi tavsiye edilmektedir.
 10. Başvuru yapan kişinin veya aile birleşimi kapsamında davet eden kişinin İsveç'te oturulan yerdeki normal standarda uygun olan bir konutu yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğunu belirten bir belge (tapu senedi, kira sözleşmesi veya kiracı sözleşmesi)
 11. İsveç'te hizmet verme yükümlülüğünde polan ve tüm riskleri içeren bir sağlık sigortası.
 12. Başvuru yapan kişinin veya aile birleşimi kapsamında davet eden kişinin yaşam masraflarını karşılayabilecek durumda olduğunun belgesi.
 13. Başvuruda bulunan kişinin veya aile birleşimi kapsamında davet eden kişinin düzenli aralıklarla yaptığı ödemeler ile belgeler.
 14. Aile birleşimi kapsamında davet eden İsveçliden kimlik ya da vatandaşlık belgesi veya pasaportu.

Uzatma Başvurusu için Gerekli Belgeler

 1. Doldurulmuş başvuru formu
 2. En az bir yıl geçerli pasaport
 3. Doğum belgesi, nüfus cüzdanı
 4. Fotoğraf, güncel 6 aydan eski olmamak şartıyla biyometrik fotoğraf
 5. İkinci uzatmada, A2 seviyesinde (GER) Almanca bilgisine sahip olduğunu kanıtlayn belge
 6. Eğer varsa evlenme, kaydedilmiş partnerlik, isim değiştirme, boşanma, kaydedilmiş partnerliğin feshedilmesi, evlat edinme gibi değişiklikleirn ispatlanması için ilgili belgeler veya ölüm belgesi.
 7. İsveç'te oturulan yerdeki normal standarda uygun bir konutu yasal olarak kullanma hakkında sahip olduğunu belirten güncel bir belge.
 8. Tüm sağlık risklerini içeren sağlık sigortasının bulunduğuna veya aile bireyi olarak hastalık sigortasından yararlanılabildiğne dair belge.
 9. Başvuru yapan kişinin veya aile birleşimi kapsamında davet eden kişinin ücret bordrosu, iş sözleşmesi, emekli maaşı alma belgesi, işe alınma taahhüdü.
 10. Başvuru yapan kişinin veya aile birleşimi kapsamında davet eden kişinin düzenli olarak yaptığı ödemeler ile ilgili belgeler, örneğin güncel kira tutarı ve işletme masrafları, nafaka ödemeleri, güncel kredi ödemeleri gibi. Kredi ile ilgili belge devlet tarafından onaylanmış bir kredi kurumları derneğinin kayıtlarından çıkarılmış güncel bir suret olmalıdır.
 11. Belli durumlarda ek belgelerin de beyan edilmesi gerekebilir. Eğer varsa eksik belgeleri posta, faks veya e-posta ile sonradan iletilmesi de mümkündür. Uzatma başvuruları güncel iznin süresinin dolmasından önce İsveç'te yapılmalıdır.