İsveç Vizesi Başvuru Formu

İsveç Vizesi Başvuru Formu

İsveç vize başvuru formu,İsveç Konsolosluğutarafından hazırlanmış olan resmi bir belgedir. İsveç vize başvuru formu Schengen vize şartları doğrultusunda oluşturulmuştur ve her vize başvurusunda doldurulması zorunlu hale getirilmiştir. Vize başvuru formu olmayan dosyalar kabul edilmemektedir.

İsveç Schengen vize başvuru formu İsveç vizesi başvurusunda bulunacak kişiler tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulur ve başvuru sahibinin ıslak imzasını taşır.Kısa süreli vize türleri olan İsveç turistik, ticari, özel ziyaret, transit, kültürel vize başvuru evraklarıarasında bulundurulması zorunludur. İsveç vize başvuru formu olmadan yapılan başvurular İsveç Konsolosluğu ve İsveç Büyükelçiliği tarafından kabul edilmemekte olup başvurular işleme alınmamaktadır.

İsveç vize başvuru formunun diliİngilizce, Türkçe veya İsveççe olabilmektedir. Vize başvuru formunun gerçek bilgiler içermesi ve yolculuğun amacına uygun kişisel gerekli evraklar ve destekleyici diğer belgeleri tamamlayıcı özellikte olmalıdır. İsveç vize başvuru formu, İsveç kısa süreli Schengen vize (C tipi) türlerinde yapılan bütün başvurularda kullanılır. Bu vize türleri: İsveç turistik vize, İsveç ticari vize, İsveç aile ve arkadaş ziyareti vizesidir. Ayrıca kültürel etkinlik, konferans katılımı, fuar katılımı, kısa süreli eğitim ve kurs amaçlı seyahatler, spor etkinliği, sağlık sebebiyle ziyaret, resmi ziyaret, transit geçiş için yapılan vize başvurularında da doldurulması gerekmektedir. Burada belirtilen vize kategorileri ve seyahat amaçları ülkede 90 günden daha fazla süre kalışa izin vermeyen vize türleridir.

İsveç vize işlemlerinde, vize başvuru formu büyük bir öneme sahiptir çünkü yolculuğunuza dair bütün detaylar hakkında bilgiler bu formda yer almaktadır.İsveç Konsolosluğuve İsveç Ankara Büyükelçiliğivizebaşvurusu yapan kişi hakkında detaylı veriye bu form vasıtası ile ulaşmakta olup, diğer başvuru evraklarının denetimi formda verilen bilgiler doğrultusunda yapılmaktadır. İsveç Konsolosluğu tarafından doldurulacak bölüm haricinde, formdaki her soru yanıtlanmalı, formun bütün olarak eksiksiz doldurulmalı ve ilgili bölümler başvuran kişini ıslak imzasını taşımalıdır.

İsveç vizesi başvuru sahibi,İsveç vize başvuru formunun doldurulup imzalayarakİsveç vize işlemlerisüresince ve seyahati sonrasına dair vereceği bilgilerde gerçeğe uygun bildirimde bulunduğunu, İsveç'e girişi sırasında sınır görevlilerinin de yetkisi olduğunu ve vize süresi bitişi itibariyle ülkeyi terk edeceğini garanti ve taahhüt etmiş olur. Başvuru sahibi ayrıca, İsveç vizesinin alınmış olmasının İsveç ve Schengen bölgesine girişi garanti etmeyeceğini, sınır kontrol görevlilerin ülkeye girişe izin verme vermeme yetkisi olduğun bu forma imza atarak kabul etmiş olurlar.

İsveç Schengen vizesi başvuru formunda sunulan eksiksiz bilgiler, hazırlamanız gereken vize belgeleri ile desteklenecek olduğundan seyahat amacıyla ilgili vize türüne uygun biçimde doldurulmayan formlar da vize reddine neden olmaktadır. Bu anlamda seyahat amacının net olması, formun ve evrakların hazırlama yolunu da belirlemektedir.

Vize başvuru formunda vereceğiniz İsveç'te konaklama bilgisi, otel rezervasyon bilgileri ile desteklenirken, seyahat harcamalarının nasıl karşılanacağı banka hesap bakiye özeti ve/veya eğer varsa sponsor bildirimi ve sponsor evrakları ile desteklenir. İsveç'e seyahat amacına uygun olmayan bildirimler vize reddine neden olabileceği gibi usulsüzlük, evrakta sahtecilik gibi şüphe uyandıran durumlarda para cezası ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.

Kimlik bilgilerinizi İsveç vize başvuru formunda vereceğinizi pasaport bilgilerinizle uyumlu olmalıdır; isminiz soyadınız, pasaport numarası gibi bölümler pasaportta yazdığı şekilde yazılmalıdır. İsveç Schengen vize başvuru online ortamda temin edilebilmektedir. Formu bilgisayarınıza indirerek elle veya indirmeden bilgisayarda doldurabilirsiniz ve çıktı alındıktan sonra başvuru evraklarına eklenmelidir.

İsveç vize başvuru formu vize randevusunda ibraz edildikten sonra üzerinden herhangi bir değişiklik yapılamaz. Eğer seyahat planına dair detaylar, ve seyahat nedeni değişti ise başvuru iptal edilebilir ve yeni evraklarla yeni bir başvuru yapılması gerekir ve bunun için de yeni bir başvuru doldurulması gerekmektedir.

İsveç vize başvuru formu,İsveç Konsolosluğundan, İsveç Konsolosluğu web sitesinden,İsveç vize işlemleriyürüten danışman firmalardan temin edilebilmektedir.

Formu bilgisayarınıza indirmek için lütfen buraya tıklayınız: İsveç Vize Başvuru Formu